List scam

Hướng dẫn sử dụng: số icq viết liền kề không cách. Seach add thì chỉ search addresh không thêm zip,bang
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước khi giao dịch seach icq của người cần giao dịch bên góc trái màn hình
Khuyến cáo k giao dịch với đầu 71xxx trở lên
List scam sẽ có sai sót. ae ai bị scam cho ngochan xin poof + địa chỉ nhận $ để update thêm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không khuyến khích không có não xài, mình làm không công phi lợi nhuận, ai xài được thì xài, xài không được thì phắn giùm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update list scam
740439434
333444502
679204581
705946850
662620581
707064190 | name drop pick Luis ramerez
728068661 = 652354306
226777777 = 96777777 http://carding.shop/
729501003
671203518=722989091
559055555
727456936
722065167
437192788
724818843 = 715484783
714960347
701995388
677820686
724531560 = 715468554
437192739
740597352
695724635
5566549 messi trùm scam mới đổi icq mới
695798518
684226952
670172167
727024377
670267066=  706021257= 0351000765489 nguyen thi thuy ,  0541000231620 , 0541000231620 bui nhu duc,0351000635992 nguyen ba thanh ,
555666853
716901978|| coder tào lao
353535757
727425938
705727172
712275035
720209167
684535089
680127431
716149993
715148449
675523110
214223
716472669
58555998
614714826
728047764
214223
696722
715484783
29226999
29855555
437239158 = 437238815
655082472
699136948
710996666
727024377 = 719105841   ( lập group scam ug family gì đấy. ae newbiew cẩn thận)
5727732
714011487
662095098
718915639
603279119
1671716
664378148
718915639
884201
725761586
655286899
727106746
675700591
724038655 |0651000837597 nguyễn đắc lân
558584454
11399319
725217493
728047764 = 726283372
60544446
720933890
718584745 = 719480493
727852297
52222467
921019
554488888
652588178
708816147
631815
86688886
91199999
133323233
639105986
655590399
657702741
664198618
673264407
677803925
682400840
682549298
687220693
690646136
692890657
700129876
700496404
701275002
702001695|U7979777 = 687220693 ví pm U7979777 = 0271001020028 Lê Thị Cẩm Duyên ( le thi cam duyen) = 0107811436 Lê Thị Cẩm Duyên ( đông á bank)
703958359
703294415
704025259
705333794
708361523
708371654
709032613
710606645
711175328
718728223
719105841 ( lập group scam ug family gì đấy. ae newbiew cẩn thận)
713843272
675350331
55557777 = 722327915  PM:u4316223 || Z: Z155653907877
3198852
653328547
681517995
713234640
718797768
719821480
663135662
702416686
713918362
706882623
715075540
691629729
655299041
657629711
718767708
691873235
705768840 =  702416686 = 673264407 =694203569 = 690386202 = 711472638 = 716297921 =729140584 (Huỳnh Thành Trung vcb: 0421000418146 sđt 0933992686||0909446187)
712644471
717463691
712867450

671212285
656895093 số PM :   U14913212
716666232
684613816
718004959
711478495
717693626
698255308 = 33300666
714750343
681407398
679416476
693864028
666588455
712868774
678742914   Z967505587587
641785625   ( tạo group scam mem 1 lần) đã tạo lại Group mới
685992804
664198618
689607540
424272727
689151771
vuvuquyquy@mail.ru
710940051   0871004193680 nguyen son lam
714247795
676665236
717981364
86686886
41599999
664196896
702227774
718223335
711294201
719926987
710181620
695317136
690386202
694203569
645982029
716960211  số PM :   U14913212
714706370
177717111
711555518
708145740
717365762
664195124
719820225
717778368
66540000
5738773  PM: U13610243  = 6114656
668259270
710374738
714446162
717298279
680363214
711926842
696296281
715245893
711760626
692037268 =717634335 = 708371654 = 710064828 = 669468 = 77775749 STK: Phan Trọng Trung Vietcombank: 0231000612025
22123133
663111738
671262954
681430781   Z340288877962  || U12232940
675017158
699663126
658704417
657802719
688156029 = 533533
687603132
675543211
670597060
665001262
681113056
690637662
685277043
602617751
664111203
661138049
671148899
710655310
719116449
710159817
705103882
712667207
noobnickname@mail.ru
705577591
711024685
659176737
650478484
705935371
682930811
718604280
714784648
717137238  sđt: 0971177968
656725686
651843284
709461266
588354959
718095073
33226000
689348396
712254
711161322
333533333
694745709
668365175
663981160
576475456
717713160
663626750 report scammer chân chính,Ccvfullz27 số PM U12808977,Tullzseller
716554190
487484848
719139735
680579040
689508882     PM: U11884914  || U12445900
714609605
670708279| Z903304610510
710064828
711970033
390068
719362520
82822282
727059561    PM: U14090981
724773336
719412701
713500719 = 722153764
716341596    PM :  U13836984
707882106   drop scam add:
723632173   Pm: U14416622
718870837    Pm: U11884914
719713355
678667489 = 2221451    PM: U11503744
84488484
6682668
716217204 vcb : 0481000789128 PHAN TAM  : PM : U13836984
714960020
711103692   Z: Z691124852859
657757910   Z: Z147514635078
722238784    PM: U14656276
72452137
727599440     Pm:U14226497
712272489   scam bán vcb
726133715   Pm: U14148692
40844444
11998998   Pm:U14406261
951145
666428114  Pm: U14373200
563398100   btc: 1DMFnLLHXsrvSgYMVqCwqBWZ4FgWpRoezJ
663677093
715922647       U14273371 (PM )
hoangnguyen11990@mail.ru
Z157615410945    U7927180
694018873
679313007
670329344
719776982
3555568      u7503929 = 66333375
688759588  admin shop http://kiwi-bestshop.com/ 
1221152
4274723
4799479=653689045
689508882
4274723
19098668    Z147514635078  phone: 0932512310
25556666 = 275696
724766604   Pm: U15420551
33226000
715834511        Drop scam
716681089    PM:U14561159
687740843 coder log mp
652220742    Z896294398360  blfbin03@gmail.com
2555666  Z499464068342
714816033
728933381
63366555   1LGFPTGsXdHKgrGRC9ujspXC857hzcWz7g  || https://h4x0rvn.com/@/
724528194  U15946799
708046326  U12420541
726919527
721926353
704462785
723582651
711680535   U5013592  -  U1468800
722989773   U15253344
54844442
8308070
689348396  0021000315623 DINH CONG HUNG
719408088
716221967
42177777 scam sell bank
670709694
724654492    Z864672606209
706413981
726399666 U15068535 = 702161309
682725784 U15959451
682083609  U16379813
722741186 U4231621
52222114  U16441494  0501000149486
33111900 
729254405  U15796963
690822274
723069490
711627048 = 720623790 vcb: 0021000405346
713188215 -Than Tran  , 669562893 - Arrow Vertigon , 715546155 - Tomtomus , 700872862 -Pop eye , 1841104 - Team MMO . = 657757910 Z: Z147514635078   = 19098668 Z147514635078 phone: 0932512310  = 692427715     165obSSw4CEJpuZZRSJ7xf6RzP8suzZwgj
722856816 U15332510
727619245
727849516  =721032489
715834511       https://www.facebook.com/mark.khanh Drop scam
715468554
66311117 = 60422224  U16275332
716185350
722064194 1DVBxpWsseMNAU4SJDahoWRZGQkJGSzhRw
724258579
727829026  U15430551 U6110779  = 679206960   U6110779
62628666 code log cc hgate.info đổi sang shycheck bị bốc phốt UGW
724760122
722635845 
725525386 U14852817
1631631
3133456
709433635
39888999
524277 U12808977
720267680
718604280  U12445900 = 559165548
22955000 = 490368551
713256507|  Z146636174790
653439124|U13833421 
68586555 coder scam
52052555  = 729819205
675553237
77779962 U8282042
712502520
29789789  Z983408652704
640343 Z147514635078
713618961  U12445900
56556888 | U16607914
57111107  |  U12547075
44407777|   U15081434 = 728734863 = 81777788 =4884786 = 721759942 = 50035555 = 719806177 = 66615352
689440115 Drop scam Ae lưu ý thằng này đứng giữa nhận cả drop và shipper. Drop bay $ hold k chịu trả cho shipper. Bị report mới lo sắp xếp.
66614259
697987570
720219401
711357266 scam code
695923431 ||mail t09mt.hoangvu@gmail.com
659641821 | U6035008
552512155 |Z961431082843
1833338
693296237| sđt 0909939738
656670598
39969999 = 698659440 = 671722050 || Địa chỉ: Khu B, tầng 16, Ecohome. Người tuyên quang biển 22, tên Hà, đi exciter trắng đỏ
skyper: donynguyen89
595731771|Z555339164552
68686444|U15340877
608491506|Z299829069919
66000069  | U16059749
608489993
625690398
722005338
233333828 | U14986002
696089
669841955
678667489
golden.hack3r@list.ru
5259988
725310040
709548787
723643969
653634529 | U14575623
656463677
687220693 ví pm U7979777 = 0271001020028 Lê Thị Cẩm Duyên ( le thi cam duyen) = 0107811436 Lê Thị Cẩm Duyên ( đông á bank)
689512553
679379093
111118919
656062059
44777800 stk: 0231000613478 pham thi thuy dung
723389344
716185350
6264467
728818044
504810
5259988 u14614531  U14558175 
715968048 | U16378095
725202452
717739608, 712853255
413302407  ||0181003449751 ha thi to ly
651428623
652601244
656103768
714976118
712113490
60544446
724029205 =722420230 PM:
674653180
703590043 = 969171
720115669
714154685
681200824
687686490
712940773
719280987
729271650 | WMZ : Z665330243850 | PM : U14122838
722723107
712275035
720390264 = 687836895
724123688
722499095 U15180747
693298199
671510799
11668666
729760805 Stk viettinbank 105004761068 || holy8x vietug || 9704151509451366 – Người nhận: Nguyen Thi Dao Anh
725355098
724481616
29858298
727053436
18889888
687056001
692923854 = 727642499
721608512
625690399
708984934 = 701824902
55999910
696609652
22262669 - U8291737
726174958
69600011
726312409
559055555
list drop scam:
Cuong nguyen, 4966 Ardley dr, Colorado Springs, Colorado 80922
Ly Bui, 215 N.Academy Blvd, Colorado Springs, CO 80909|E215 N.Academy Blvd Unit #11-NO
Danny 2396 Senter rd , #8 San Jose CA 95112 |Joe  |65 Washington st #300 |Santa Clara , CA 95050
Nhat|1659 Branham lane , Suite F106|San Jose CA 95118
Thanh|3277 S white rd #153|San Jose CA 95148
6845 Camino Arroyo|Unit 10|Gilroy, CA  95020
Hung T |Dam| 4649 W 153rd Pl |LawnDale |CA |90260
8661 Thorpe ave, westminster, CA 92683
7791 13th St Unit B Westminster, CA 92683
14141 erin rd, garden grove 92844
Alex william
13762 Figueroa st Garden Grove, CA 92843
Amber Chen( real name)
11353 Pennell Circle, Fountain valley,Ca 92708
Mark Huy (real name)
1705 S Woodland PL, Santa Ana, Ca 92707
Mark Huy
15173 Moran St Westminster, Ca 92683
David Le (real name)
8421 Middle Town Ln, Wesminster Ca92683
Huy daniel
12532 Volkwood St Garden Grove Ca 92840
mark huy
5110 Westminster Ave, Unit F,Santa Ana, Ca 92703
huy daniel - 12532 volkwood st , Garden Grove , CA,92840
719408088 drop scam
Drop1 : 252- 0101 :相模緑区町屋3-1-16エクセリ60. 107号室
Drop 2 :�T :252-0101 : . 神奈川県 相模原市緑区-町家 えくせり 60-103 | 12-14h
Drop 3 :277-0008 | 千葉県柏市 とばり951-12 | Gio nhan : 20-21h
Drop4| 341-0034 |埼玉県 三郷市 新和 4丁目201番地−1 新和ハイツ1号 | Gio nhan : 20-21h
Drop 5 |337-0003 | さいたま市見沼区 - 深作 3 - 31 - 15ピュア204 |Giờ nhận : 20-21h
Drop6 |444-2135 |愛知県 岡崎市 大門 5-4-1-106 | 20-21h
drop 7|511-0274 | いなべ 市 大安町 大井田 1105 。 |Giờ nhận : 18-20h
drop 8|392-0015 |長野県 諏訪市 中洲 5531-121 |10-12h
add 1| 520-3216|滋賀県湖南市若竹町 1番地113-202|19-21h���
add 2| 577-0848| 東大阪市岸田堂西2ー11-1102号 | 10-12
Full name: Ella Le
Address line 1: 6591 Westpark Pl Apt D
Address line 2: #2007
City: Westminster
State: Califomia (CA)
Zipcode: 92683
Country: United States
Phone number :7142309342
Full name: thuy nguyen
Address line: 611 office park dr ste6
City: bryant
State: arkansas (ar)
Zip code: 72022
Country: united state
Phone number: 5613589799
1.
12532 volkwood st Garden Grove, CA 92840
2.
8421 Middletown LN, Westminster CA 92683
3.
13762 Figueroa St, Garden Grove, CA 92821-0000
4.
11353 Pennell Circle , Fountain Valley, CA 92706
5.
15173 Moran St.Westminster, CA 92683
7.
1705S Woodland Pl, Santa Ana,92707,CA
8.
16901 Mount Eden Fountain Valley, 92708
G3490 miller road 48507 flint michigan Paul Nguyen      6007 Fountain Pointe Apt 1 Grand blanc mi 48439 paul nguyen
brendan truong 37 appleton street springfield ma 01108
long nguyen 5520 litchfield dr flint mi 48532
brendan truong 55 amos Drive springfield ma 01118
brendan truong 56 amos Drive springfield ma 01118
co minh thu 8 groveland street springfield ma 01108
Nancy Linh, 611 office park dr ste 6, Bryant, arkansas (ar), 72022
Ella Le(dung name), Address line: 6591 Westpark Pl Apt D, Westminster 92683, 7142309342
to vo
17926 Village Branch Lane
Richmond, Texas 77407 add
Anthony le
38 aberdare way ne t2a 6v5
Calgary alberta canada
411 lewis road 252 ca 95111
6767 Swiss Ct, Corona, CA 92880
5401 Chimney Rock , Apt 1044 77081 Houston ,TX
7249 Hanford st Philadelphia PA 19149
tien le, 8910 Maplecrest Dr Houston Texas 77099
3255 Sawtelle Blvd, Apt 101, Los Angeles, CA 90066
Trung nguyen , 8662 Maplecrest dr, 77099 Houston texas
5550 Wilshire Blvd, apt 232, Los Angeles, CA 90036 (Ngan Dinh) fake dc

Jan Hendrickson / 6591 Westpark Pl Apt D /city:Westminster/ state:CA 92683 /Country:USA /phone:7142309342

==========ADD AU=================
Ella Le. Shop 2631 . westfield . Warringah Mall. Brookvale /Country :Australia

Quang3115 921 Berryessa Suit 10, San Jose, CA 95133

Tri Tran  ( Đúng name )
18009 60th ave w 98037 lynnwood WA

1210 west rd suite G houston tx 77038 
Name : Alex nguyen ( Đúng name )


13520 linden ave n apt #421 Seattle  WA 98133 Name : Hai Trân ( Đúng Name )

315 reynoir st  - biloxi MS 39530-2137 Name : Ngọc Nguyễn

1127 Emilys Walk Lane West Jacksonville, FL  32221

MAI MY TRAN 525 Buena Vista Ave, Apt 215, Alameda, CA 94501

6555 se 97th ave portland oregon 97266

7605 Fallbrook Dr, Houston, TX 77086-2529

Name Drop : Cory Segura, state: OK
Keegan Segura
Cory Segura
Zip - Store: 73069 - Norman OK

2600 Bay Area boulevard Apt 62 777058, Houston TX 77058
300 Cyberonics blvd, Apt 1051,77058 Houston, Tx 77058 Sdt 8325767576 - Duyen Phan
525 Buena Vista Ave #215, Alameda, CA 94501
2350 cypress pond rd apt 1204 | plam harbor | florida| 34683| 7273126830

  10840 WARNER AVE STE 112 Fountain Valley CA 92708
  14033 SE STARK ST  PORTLAND Oregon  97233
  11127 Bellaire Blvd   Houston Texas 77072
  10807 Main St Unit 700 Fairfax VIRGINIA 22030

Tri Tran
2616 PARKWAY DR
EL MONTE, CA
91732
THUY PHAN || 1301 W 24th st || lawrence || KANSAS || 66046 || Building K room 5 || •
KARTHERINE PHAN || 2114 south 25th street || TACOMA || WA || 98405||•
DUYEN LE || 18834 E Alford ST || AZUSA || CA || 91702 || •
TAN BUI || 232 WEST 23rd AVENUE || SPOKANE || WA || 99203 || •

Hao Nguyen || 5395 Haverford Mill Cv || Lilburn || GA || 30047 ||
PHUONG NGUYEN || 100 Summerfield Dr || Apt .267 || Vacaville || CA || 95687 ||
THUAT TRAN || 6528 60th St W || University Place || WA || 98467 ||
Katherine Phan || 7413 E G St || Tacoma || WA || 98404 ||THAO TRAN || 1726 Belmont Ave || Seattle || WA || 98122 ||
Lam Tran || 9712 Yermo Circle ||  Garden Grove || CA || 92844 ||
- | 2114 S 25th St | Tacoma | WA | 98405
- | 1301 W 24th St | Building K room 5 | Lawrence | KS | 66046
- | 7309 65th Ave W | Lakewood | WA | 98499
- | 18834 E Alford St | Azusa | CA | 91702
- | 5220 16th Ave SW | Seattle | WA | 98106
- | 2935 McKee Rd | San Jose | CA | 95127
- | 232 W 23rd Ave | Spokane | WA | 99203
- | 1726 Belmont Ave | Seattle | WA | 98122
- | 5395 Haverford Mill Cove NW | Lilburn | GA | 30047
- | 615 S Almansor St | Apt A | Alhambra | CA | 91801
- Onnie Nguyen, 14622 Riata St, Midway City, California, 92655
- Ben Pham, 12683 8th St, Garden Grove, California, 92840
- Broklyn Nguyen, 6855 S Mason Rd Apt 13107, Katy, Texas, 77450
- Son Huynh, 6908 Remmet Ave Apt 10, Canoga Park, California, 91303
- Thong Lu, 2449 W Broadway, Anaheim, California, 92804
- Ron Martinez, 14901 Hunter Ln, Midway City, California, 92655
- Peter Nguyen, 2124 Kensington Ln, Green Bay, Wisconsin, 54311
- Henry White, 1616 Aycock St, Arabi, Louisiana, 70032
- Ted Thai, 7708 16th Ave SW, Seattle, Washington, 98106
- Tri Nham, 8522 Bellamy Ln, Houston, Texas, 77083
- Hung Tran, 10612 Lampson Ave, Garden Grove, California, 92840
- Dustin Tran, 9125 Cerritos Ave Apt 6, Anaheim, California, 92804
- Phon Phon, 532 N Siesta Ave, La Puente, California, 91746
- Ziza Nail, 472 Illinois 47 Ste D, Sugar Grove, Illinois, 60554
- Jane Anderson, 300 Cyberonics Blvd Apt 2069, Houston, Texas, 77058
- Bob Garcia, 15918 Tahoe Dr, Jersey Village, Texas, 77040
- Rosy Davis, 4108 I St, Philadelphia, Pennsylvania, 19124
- Dawn Williams, 5940 Malta St, Philadelphia, Pennsylvania, 19120
- Ram Johnson, 715 Modern Ice Dr, San Jose, California, 95112
- Phat Truong, 11360 Bellaire Blvd #965 ACL, Houston, Texas, 77072
- Thao Nguyen, 1156 W Hamilton Ave Apt 1, Campbell, California, 95008
- Thuy Tran, 8815 Barron Wood Cir E #, Houston, Texas, 77083
- Mike Brown, 5108 N Broad St Floor 1, Philadelphia, Pennsylvania, 19141
- Henry Jones, 4906 Old York Rd Floor 2, Philadelphia, Pennsylvania, 19141
- Thinh Nguyen, 1901 Lennox Ln, Arlington, Texas, 76018
- Bean Moore, 34691 Pisces Dr Apt B #, Sterling Heights, Michigan, 48310
- Tom Harris, 165 Junction Dr, Ashland, Virginia, 23005
- Jenny Jackson, 8512 Manatee St, Downey, California, 90241
- Thu Nguyen, 3205 Oak Knoll Dr Apt 4, Eau Claire, Wisconsin, 54701
- Thao Martin, 3204 Viveca Dr, Arlington, Texas, 76014
10515 Bellaire Blvd STE V, Houston, TX 77072

//// (Phu?ng ?t) Nguyen thi phuong - U2-13/17 Brown street,labrador,QLD 4215 - 0481118783
//// (Ð?ng Hu?ng) Thi Huong Dang - 10 chalder ave, marrickvile NSW 2204 - 0426562212
//// (Le Phuong Thao) Phuong Thao Le - 19 stansfield avenue, bankstown,nsw,2200 - 0451917979
//// (Trang Nguyen) Phuong Nguyen - Unit 33 103 longfield street , Cabramatta 2166 NSW - 0449618198
//// (Bui Thi Minh Hao) Hao Bui - unit 2, 53 Forsyth Street, Kingsford, NSW 2032 - 0450739099
//// (Michael Doan) Duy Tung Doan - 11 cary st marrickville Nsw 2204 - 0410098785
//// (Thu Uyênn) Uyen Nguyen / Unit 14, 259-261 Clarence Street - Sidney - NSW - 2000 - 0410495481
//// (Nguyen Thanh) Nguyen Thi Thanh - 501 Beenleigh rd, Sunny Bank, Queensland 4109 - 0426173599??
//// (Anh Huy?n) Thi Huyen Anh Nguyen / 12/16-18 Padstow Parade Padstow NSW 2211 Sydney - 0450198427
//// (Thu Nguyen) NGUYEN THI LE THU - 60 WATSON RD, PADSTOW, NSW 2211 - +61466258209
//// (Luu B?o Hà) Bao Ha Luu - 2C St Pauls Cl, Burwood , NSW 2134 - 0435 268 829
//// (Bò C?p) LE HUYEN - 08 Allan st, shop 3a, waterloo, NSW 2017 - 0426858432
//// (Steven Lam) Quoc Hung Lam / Company name: Dormakaba Australia / 12-14 yulong close, Moorebank NSW 2170 / 0433776299
//// (Fiona Ho) Phuong Ho - 187 Northam Ave, Bankstown 2200 NSW - 0415186881
//// (Cam Trang) Ten Nguyen Thi Cam Trang - 48 Merriwa st, Katoomba, nsw 2780 - 0401758813
//// (Kim Nguyen) Kim Nguyen - 161 canleyvale Rd , canleyvale , 2166 - 0466591951

ADD1: 6702 south 3rd street, Louisville, ky, 40214
Add2: 455 Crafton ct, Lawrenceville 30043 Georgia
406 Old Town Road ,Louisville,KY, 40214
4502 Roosvelt ave|Santa Ana|CA|92703
Thắng nguyên
10272 9th st garden grove ca 92840

Quinn dinh
10932 Markev St Anaheim CA 92804

Jayden truong- Tu truong
26038 pinzon ct moreno valley ca 92555

Dat tran
4801 W 1st St, Santa Ana, CA  92703

Vy Dam/ Roy Dam
607 S Newhope St Apt E, santa ana, ca 92704

My Tran- My Anh Tran
12062 W Edinger #46, Santa anna, CA 92704

1583 w lorane wy, anaheim, ca 92802
55557777, Z155653907877
651195226, Z396756398373
661138049, Z282197898417
664111203
665767962
665855453
667425740, U8394221, Z174300494003
726255916, 714586193, Nick UGW: gustavo
695983708, Z418753561532
cvv2shop.ru, freshbase.su, fatality.in, mastercvv.ru, buycvv2.ru, shop-ccv.club, cvvstore.ru, dstore.su, cvv.me, cvv-me.su, và rất nhiều domain khác trỏ về cùng 1 site
---
ICQ Scam bán vps
665913919, Z338616973187
---
Scam bán cmnd
Phone: 01678828859, 01692932999, 01689633123, 0942815121
VCB: 0231000572655
Name: VUONG DINH TAI
WMZ: Z499317218185 - WMID: 501494248224
Skype: caotram1991
ICQ: 664196896 (Cao Tram)
---
666522013 send virus
672886304 send virus
---
https://www.facebook.com/chocngoays
Nguyễn Hải Anh
0979544589
Sinh ngày: 19/11/1989
Địa chỉ: Đường Trại Gà, Cổ Nhuế 2, Từ Liêm, Hà Nội
Lợi dụng lòng tin vay tiền, Scam 10tr trắng trợn, sống bẩn bựa, lừa vay tiền cả con gái
---
Name: Nguyen Van Luong
Location: Da Nang, VN
Mail: luongnguyen0901@gmail.com
ICQ: 694505979
Yahoo: dana_seller
WMID: 155114821374
Z: Z757750841929
Scam 500$ bán cc
---
Yahoo: red_dragon1202
Name: Thanh Lương (nam)
Birthday: 25/3/91
Nick MMO4ME: thanhluong12t2
PM: U10544235
Học THPT Việt Đức - 47 Lý Thường Kiệt, HN - Lớp T2 khóa 2007-2010
---
Nick VNC: Tư Ếch
ICQ: 651482613 (Bobom)
bombobom8888@gmail.com
Tổng tiền him scam: $3187.5
Drop:
3793 Masters Ct, San Jose, CA 95111-1560 (fake name được)
2695 Maine Ave, Long Beach, CA 90806-2539 (fake name được)
Ha Tri (fake 50 )/2407 Vernal Drive/ Bay Point/Ca /94565 /408-332-8585/
Oanh kim(fake 50 )/3348 W Yellow Rose Cir  West Valley UT 84119
9022 SABRE LN, WESTMINSTER, CA 92683, tram Lam (fake name được)
Hong Thanh Huynh, 1095 Bird Ave suit #1, San Jose CA 95125.(fake name được)
Giao Le 1209 Fritzen sanjose CA 95122 (fake name được)
Mai, 13941 Anita Pl Garden Grove, CA 92843 
morrison , 1332 Pleasant Hill St Escondido, CA 92026
2021 Indian Pl, Escondido, CA 92027, thanh ton (fake name được)
cuc le, 9591 adeline ave garden grove, ca 92841 (fake name được)
Kevin Truong, 611 Division Ave NW Apt D, Olympia, WA 98502-4771
Le Thi My Tien, 12620 SE 317Th St, Auburn, WA 98092-3675
---
Nick VNC: boyalone200188
ICQ: 666597545
Mail: sellerebay4191@gmail.com
Drop: Duyen Nguyen, 963 Bradley St, Saint Paul, MN 55130-3903
Tên: Minh
Sinh ngày: 4/1/1991
Địa chỉ: 143 Cách Mạng Tháng 8, Q3, P10, Tp.HCM
SĐT: 0905457433
Facebook: https://www.facebook.com/rewrwwwr
Tổng him scam mình $3794.4
---
mr.tuan110297@gmail.com
ICQ 657802719 (ciciQ)
Tôn Thất Tuân
22/21/26 đường 21 f8 quân Gò Vấp (gần THPT Nguyễn Công Trứ)
Sđt: 0902320465
Scam 6.515.750 vnđ
Drop:
ci0- Huong Le, 3823 W Hazard Ave Apt D, Santa Ana, California, 92703  tU tF
ci1- Loan Moore, 3343 Vernon Ter, Palo Alto, California, 94303  U F
ci2- Duc Tran, 2006 Friar Tuck Cir, Adrian, Michigan, 49221  U F
ci3- Jake Long, 2009 Wisteria Park Ln, Lawrenceville, Georgia, 30043  U F
ci4- Tung Tran, 9512 Golden Scots Ct, Las Vegas, Nevada, 89123  U F
ci5- TonNu MyTien, 1403 Sunbeam Cir., San Jose, California, 95122  U F
ci6- Phuong Do, 31 Grafton St, Lawrence, Massachusetts, 01843  pU tF
ci7- Yen Martin, 2002 Gate Pointe Way, Arlington, Texas, 76018  U tF
ci8- Emma Dang, 15631 Ash Way Apt E303, Lynnwood, Washington, 98087  tU tF
ci8- Bao Ngo, 13318 Spring Line Ct, Houston, Texas, 77086
---
t09mt.hoangvu@gmail.com
ICQ 695923431
SCAM 966$
Drop:
h01- | 2114 S 25th St | Tacoma | WA | 98405
h02- | 1301 W 24th St | Building K room 5 | Lawrence | KS | 66046
h03- | 7309 65th Ave W | Lakewood | WA | 98499
h04- | 18834 E Alford St | Azusa | CA | 91702
h05- | 5220 16th Ave SW | Seattle | WA | 98106
h06- | 2935 McKee Rd | San Jose | CA | 95127 | U
h07- | 232 W 23rd Ave | Spokane | WA | 99203
h08- | 1726 Belmont Ave | Seattle | WA | 98122
h09- | 5395 Haverford Mill Cove NW | Lilburn | GA | 30047
h10- | 615 S Almansor St | Apt A | Alhambra | CA | 91801 | tU (bl nk/fed)
h01- Onnie Nguyen, 14622 Riata St, Midway City, California, 92655  tU F
h02- Ben Pham, 12683 8th St, Garden Grove, California, 92840  tU F
h03- Broklyn Nguyen, 6855 S Mason Rd Apt 13107, Katy, Texas, 77450  tU tF
h04- Son Huynh, 6908 Remmet Ave Apt 10, Canoga Park, California, 91303
h05- Thong Lu, 2449 W Broadway, Anaheim, California, 92804  tU tF
h06- Ron Martinez, 14901 Hunter Ln, Midway City, California, 92655
h07- Peter Nguyen, 2124 Kensington Ln, Green Bay, Wisconsin, 54311  tU tF
h08- Henry White, 1616 Aycock St, Arabi, Louisiana, 70032
h09- Ted Thai, 7708 16th Ave SW, Seattle, Washington, 98106
h21- Tri Nham, 8522 Bellamy Ln, Houston, Texas, 77083  U tF
h04- Hung Tran, 10612 Lampson Ave, Garden Grove, California, 92840  tU tF
h06- Dustin Tran, 9125 Cerritos Ave Apt 6, Anaheim, California, 92804  tU tF
h08- Phon Phon, 532 N Siesta Ave, La Puente, California, 91746  U tF
h09- Ziza Nail, 472 Illinois 47 Ste D, Sugar Grove, Illinois, 60554  tU tF
h10- Jane Anderson, 300 Cyberonics Blvd Apt 2069, Houston, Texas, 77058  tU tF
h11- Bob Garcia, 15918 Tahoe Dr, Jersey Village, Texas, 77040  tU tF
h12- Rosy Davis, 4108 I St, Philadelphia, Pennsylvania, 19124  U tF
h13- Dawn Williams, 5940 Malta St, Philadelphia, Pennsylvania, 19120  U tF
h14- Ram Johnson, 715 Modern Ice Dr, San Jose, California, 95112  U tF
h15- Phat Truong, 11360 Bellaire Blvd #965 ACL, Houston, Texas, 77072  tU F
h16- Thao Nguyen, 1156 W Hamilton Ave Apt 1, Campbell, California, 95008  U tF
h17- Thuy Tran, 8815 Barron Wood Cir E #, Houston, Texas, 77083  U tF
h18- Mike Brown, 5108 N Broad St Floor 1, Philadelphia, Pennsylvania, 19141  U tF
h19- Henry Jones, 4906 Old York Rd Floor 2, Philadelphia, Pennsylvania, 19141  U tF
h20- Thinh Nguyen, 1901 Lennox Ln, Arlington, Texas, 76018  U tF
h22- Bean Moore, 34691 Pisces Dr Apt B #, Sterling Heights, Michigan, 48310  U tF
h23- Tom Harris, 165 Junction Dr, Ashland, Virginia, 23005  tU tF
h24- Jenny Jackson, 8512 Manatee St, Downey, California, 90241  tU tF
h25- Thu Nguyen, 3205 Oak Knoll Dr Apt 4, Eau Claire, Wisconsin, 54701  tU tF
h26- Thao Martin, 3204 Viveca Dr, Arlington, Texas, 76014
---
Jonas (Contact via thuychi)
Scam 2,064.6$
Drop:
01-R One Two Nine - Phan Thao Lam, 14951 Moran St, Westminster, California, 92683-5537
02-Thanh Hai, 2107 Sant John Ave, Kansas City, Missouri, 64124-1649
03-Quoc Nguyen - Hung Pham, 16415 Mount Ararat Cir, Fountain Valley, California, 92708-2136
04-Thanh Nguyen, 2906 W Raymar St, Santa Ana, California, 92704-1547
05-Thanh Hai, 8600 NE 116 St, Kansas City, Missouri, 64157-8182
06-Quoc Nguyen - Hung Pham, 16071 Jenner St, Westminster, California, 92683-7623
07-Phan Thao Lam One AN-Zero Four Five Six, 1340 Tully Rd Ste 308, San Jose, California, 95122-3055
08-Van Bi Thao, 14880 Dillow St, Westminster, California, 92683-5909
09-Tuan Hung – Ha Noi, 15192 Weststate St, Westminster, California, 92683-6529
10-Quoc Nguyen – Phong Nguyen, 5418 Mersea Dr, Katy, Texas, 77449-7466
11-Thanh Hai, 5050 Oak St Ste C, Kansas City, Missouri, 64112-2771
12-Lam Phan, 964 Story Rd, San Jose, California, 95122-2629
13-NY One Five Zero - Phan Thao Lam, 11751 Samuel Dr, Garden Grove, California, 92840-2425
14-Quoc Nguyen - Hung Pham, 9911 Thistle Ave, Fountain Valley, California, 92708-2043
15-Phan Thao Lam, 13192 Bellaire Blvd #A, Houston, Texas, 77072-5102
---
nightwatcherxx@hotmail.com
ICQ 681113056
Drop:
n1- Trang D Tuan Hoang, 12811 Glenwolde Dr. aft #, Houston, Texas, 77099
n2- AilanQ TungLe, 13301 Flower St Apt C, Garden Grove, California, 92843
SCAM 33.570.500 vnđ
---
tranggold13@gmail.com
ICQ 655416587
SCAM 460$
Drop:
1- 5603 W Burnham St, Milwaukee, Wisconsin, 53219-1520
2- Huy Phan, 14282 Olive St Apt 2, Westminster, California, 92683-5011
---
chupachup_vz@yahoo.com.vn
ICQ 665001262 (Vin)
Scam 9.113.750 vnđ
Drop:
v1- 3312 Huntsman Dr, Sacramento, California, 95826  U
v1- Huong Nguyen, 8258 Saigon Place, Garden Grove, California, 92844  U
v2- Thomas, 62 Court A Building 34, Bridgeport, Connecticut, 06610  U
v3- Parker Le, 13632 Lorna Str., Garden Grove, California, 92844  U
---
trubatgioi1992@gmail.com
ICQ 675853003 (tony ngo)
SCAM 111$ AUD
Anh Hoang|Do|1/6 First-Ave|Woodville Gardens|SA|5012|AU
---
helloghost10@gmail.com
Nick VNC: MrWolverine
(ICQ 672794852)
Scam 75 triệu
Drop:
Bao Potter, 13806 Winter Rose Way, Houston, TX 77083-5173
Anh Trinh, 12307 93rd Ln NE, Kirkland, WA 98034-6205
Anh Trinh, 17203 42nd Ave SE, Bothell, WA 98012-7647

Comments

  1. If you need to buy good bank logins, or accounts go to https://hacks.ws. best site i used till date. Make use of PC as site is not so mobile compatible. Enjoy brothers!

    ReplyDelete

Post a Comment